WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC KONSERWATORSKICH,
ZACHOWAWCZYCH I NAPRAWCZYCH PO DEWASTACJACH
PRZY NAGROBKACH NA STARYM CMENTARZU
I INNYCH NEKROPOLIACH MIASTA RZESZOWA

Rok 2002
Prace konserwatorskie
1. Alth Ernest i Karolina, kw. VII
2. Konarska Tekla, kw. I
3. Konserwacja zachowawcza przy 12. nagrobkach NN, kw. I, II, VI, VII

Rok 2003
Prace konserwatorskie
1. Wollów grobowiec, kw. IX
2. Bogusławski Prus Justyn, kw. II
3. Strzeleckich sarkofag, kw. II
4. NN dziecięcy, kw. IX
5. Grób Ofiar II Wojny Światowej, kw. X (rozpoczęcie budowy)

Rok 2004
Prace konserwatorskie
1. Broda Marcin, kw. VI
2. Fosiewicz Józef, kw. VI
3. Karpińskich grobowiec, kw. VII
4. Praschill Leopold, kw. VII
5. Rasp Karol, kw. VII
6. Tencza Ewa, kw. XI
7. Tustanowski Ignacy, kw. VI
8. Unsin Rudolf, kw. V
9. Grób zbiorowy ss. Szarytek, kw. XI
10. Grób Ofiar II Wojny Światowej, kw. X (zakończenie budowy)
Prace naprawcze po dewastacjach
1. Cieszanowska Aniela, kw. VIII
2. Moser Bruno, kw. XI
3. Obelisk NN (obok grobu Schekenberger Hoeflichowej Anny), kw. X
Prace konserwatorskie wykonane nakładem finansowym krewnej osób pochowanych - Pani Julia Woźniak
1. Barłowska Agnieszka, kw. VII
2. Barłowska Katarzyna, kw. VII
3. Barłowski Jan, kw. XI
4. Barłowski Wojciech, kw. VIII

Rok 2005
Prace konserwatorskie
1. Pedenkowski Marceli, kw. VIII
2. Tarłowski Aleksander, kw. VIII
3. Sternberg z Oberlenderów Marya, kw. I
4. Nagrobek NN, kw. II
5. Zespół nagrobków skoligaconych rodzin Paprockich, Pogonowskich, 
    Nowaczyńskich i Jabłońskich, kw. VII
6. Pawlinkowska Marja, kw. VII
7. Pelar Jan Andrzej, kw. V (sponsor RS Druk Rzeszów)
8. Tinterowa Marya, kw. VII
9. Steiner Laura, kw. VII
10. Cisoń Władysław, kw. VII
11. Luzan Hugo, kw. VII

12. Nagrobek NN, kw. II

13. Nagrobek NN, kw. VII
14. Kozłowska Anna, dz. II (cmentarz Pobitno)
15. Wąsowiczówna Jadwiga, dz. II (cmentarz Pobitno)
Prace konserwatorskie wykonane nakładem finansowym rodziny Starerów
1. Starerowa Maria z Indyckich, Pieczonkowa Stanisława z Indyckich, Starer Piotr (tablica pamiątkowa), kw. V 

 

Rok 2006
Prace konserwatorskie
1. Bachmann Tomasz, kw. VII
2. Bieniaszewski Gustaw i Halina, kw. VII
3. Mossor Stanisław, kw. VII
4. Paluch Teodor, kw. VIII
5. Baumetter Robert, kw. I
6. Kaczor Marcin, kw. II
7. Serwacki Adam, kw. XI
8. Weres Aleksander, kw. VII
9. Walicki Stanisław ks. (cmentarz Staromieście)
Prace naprawcze po dewastacjach
1. Schekenberger Hoeflikowa Anna, kw. X
2. Lesiński Jastrzębiec Stanisław, kw. III
3. Barłowska Agnieszka, kw. VII
4. Pogonowski Jan, kw. VII
5. Paratiukiewicz Władysław, kw. VII
6. Schaitter (brak imienia), kw. VII
7. Grób zbiorowy sióstr szarytek, kw. XI
8. Rayski Władzio, kw. X
9. Dembiński Kaliks Rawicz z Dembian, kw. III
10. Grób ziemny 3 NN, kw. X

Rok 2007
Prace konserwatorskie
1. Haliski Józef, kw. IV
2. Hibl Edward i Klara ze Swobodów, kw. I
3. Hibl Wilhelm, kw. I
4. Pelc Tomasz, kw. IV
5. Momidłowska Walerja z dziećmi: Stanisław, Jan, Maria, kw. VI
6. Wróblewska Ludmiła z Kampferów, kw. XI
Tablice inskrypcyjne
1. Barzycki Józef i Joanna z Gotzów, kw. V
2. Biliński Klemens i Sumper Adolf Władysław, kw. IV
3. Arvayowa Klementyna z Schottów, kw. VII
Tablica pamiątkowa
1. Czyż Zygmunt (sponsor Elektromontaż Rzeszów SA)

Rok 2008
Prace konserwatorskie
1. Barzycki Józef i Joanna z Gotzów, kw. V
2. Cielecka Joanna, kw. XI
3. Dymnicki Feliks ks., kw. VI
4. Grób NN, kw. I
5. Haliski Józef, kw. IV (rekonstrukcja po zniszczeniach huraganu Emma)
6. Hanasiewicz Henryk i Jadwiga z Bielikiewiczów, kw. IV
7. Łukasiewicz Władysław i Bronisława z Mazurkiewiczów, kw. V
8. Tarnawska Anna z Żółkiewiczów, kw. VII
9. Towarnicki Jan h. Sas, kw. X
10. Lis-Kula Leopold, dz. VIII (cmentarz Pobitno)
Konserwacje bieżące
1. Grób Ofiar II Wojny Światowej, kw. X
Prace naprawcze po dewastacjach
1. Pintner Karl, kw. II
2. Turkienicz Iwan (cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej)

Tablica pamiątkowa
1. Szajna Józef (sponsorzy: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie i Stowarzyszenie
    Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Wł. Kozło, donatorzy)

Rok 2009
Prace konserwatorskie
1. Gartner Anna, Gartner Maria Friederyka, Gartner Marianna, Gartner Dorota,
    nagrobek  podwójny, kw. VI
2. Tustanowska Józefa z Szylingów, kw. VI
3. Sternberg Maria z Oberlenderów, kw. I
4. Zbyszewski Adam Wiktor h. Topór, z rodziną: Zbyszewska Michalina z Malów,
   
Zbyszewska Aleksandra, Zbyszewska Teresa, nagrobek potrójny, kw. VII
5. Pomnik Powstańców 1863 r. (bez ogrodzenia), kw. X
   
(sponsor INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o.)
6. Nagrobek NN skrzynkowy (metalowy), kw. VII
7. Nagrobek NN, kw. I
Tablica pamiątkowa
1. Nalepa Tadeusz
    (sponsorzy: zespół dyrektorów przedszkoli i szkół rzeszowskich, Stowarzyszenie
    Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Wł. Kozło, donatorzy)

Rok 2010
Prace konserwatorskie
1. Alth Ernest i Karoline, kw. VII
2. Flaga Władysław, kw. X
3. Gogojewicz Karol, Jan, Mieczysław, Antoni, Feliks, kw. X
4. Grzywacz Franciszek, kw. X
5. Kuś Jan, kw. X
6. Leschenar Alouzyja i Marya, kw. VII
7. Nagrobek NN (bez krzyża), kw. IV
8. Nagrobek NN, kw. VII
9. Nagrobek NN, kw. VII

10. Nowak Magdalena, kw. X
11. Nowakowski Tomasz Erazm i Anna z Bończów Osmólskich h. Ślepowron, kw. VII
12. Pałka Antoni i Maria, kw. X
13. Pik Wojciech i Ignacek (po dewastacji), kw. VII
14. Pysz Jan (po dewastacji), kw. IX
15. Szaynok Józef i Katarzyna, kw. VII
16. Umiński Teodor, kw. X
17. Zdun Eugenia, kw. X
Tablica pamiątkowa
1. Zaremba Zbigniew (ze środków Teatru im. Wandy Siemaszkowej i donatorów)

Rok 2011
Prace konserwatorskie

1. Andrykiewicz, grób rodzinny: Apolonia z Rubaszewskich, Józef, Jaś, Aniela, Władysław, Ignacy,
    Klemens, kw. X (po dewastacji)
2. Beisch Leopoldine, kw. II
3. Dzierżyńska Maria, dz. VII (cm. Pobitno)
4. Fedorczyk Kazimierz, kw. III
5. Grudziński Jan i Jan Kanty, kw. IX
6. Kollarz, grób rodzinny (b.danych), kw. VII
7. Kollarz, grób rodzinny: Józef, Adolf, Józef i Józefa, kw. VII
8. Kusaj Joanna i bracia Fornal Zdzisław i Tadeusz, kw. X
9. Lubieniecki Jakub, kw. VII
10. Melicher Jan, kw. IV
11. Nagrobek NN, kw. X
12. Nagrobek NN, kw. I (po dewastacji)
13. Nagrobek NN, kw. X
14. Nagrobek NN (ekshumacja 3 osób z roku 2005), kw. X
15. Nawojski Piotr i Maria, kw. IV
16. Nieć Ludwik i Gabriela z Tumów, kw. IV
17. Pedenkowski Marcelli, kw. VIII (po dewastacji)
18. Rutowski Stanisław i Adolf, kw. VII
19. Sadowski Jan Tomasz h. Nałęcz, kw. X
20. Samołyk Władysław, kw. IV
21. Sapińska Antonina z Cybulskich, kw. IX
22. Spithal Ludmiła i Ludmiła ur. Hoppe, kw. IX
23. Ziemiański Jan Zygmunt i Kazio, kw. X
24. Żurowski Jan Antoni, Maria z Pietruskich i Jaś, kw. IX

Rok 2012
Prace konserwatorskie
1. Domino Wojciech, kw. X
2. Fangor Zygmunt, kw. VII
3. Müllerowa 2.Krausowa Karolina z Tichych, kw. IX
4. Nagrobek NN (członka rodu Schaiterów), kw. VII
5. Nagrobek NN (członka rodu Schaiterów), kw. VII
6. Nieziołowski Pobóg Jan, kw. II
7. Pomnik Powstańców 1863 r., ogrodzenie, kw. X
8. Schaitter Tomasz i Karolina z Holzerów, kw. VII
9. Woczyńska Rozalia, kw. VII
10. Zaczyński Józef, kw. I
11. Zagórski Ostoja Adam i Brzeziński Lubicz Józef, kw. X

Tablica pamiątkowa
1. Mieczysław Bułaś i Tadeusz Nowak

Rok 2013
Prace konserwatorskie
1. 35 NN (ekshumacja 2013), kw. X
2. Dzierżyńska Maria z Wiśniewskich, kw. V
3. Lewińska Aleksandra, kw. I
4. Łempińska Aniela z Wojciechowskich, kw. VI
5. Misky Marianna z Strońskich, kw. I
6. Nagrobek NN, kw. III
7. Nagrobek NN, kw. VI
8. Reithofen Anna i Karl, kw. III
9. Stróżecki Stefan, kw. X
10. Waszek Jan, kw. VII
Tablica pamiątkowa
1. Mira Kubasińska

Rok 2014
Prace konserwatorskie
1. Grabowski Zaremba Kaziuniu, kw. II
2. Grabowski Zaremba Wincenty, kw. II
3. Grobowiec rodziny Przybosiów, kw. II
             Franciszek, Helunia, Kazimierz, Stefan
4. Hinzinger Karol, kw. III
5. Kalman Tadzio, kw. II
6. Majka Antoś i Majkówna Aniela, kw. II
7. Nagrobek NN "Ekshumacje 2014", kw. X
8. Pelz Bronisława z Hinzingerów, kw. III
9. Krzyżanowska Stefania, kw. III
10. Strauss Franciszek, kw. VIII
11. Tryczyńska Antonina z Nowackich, kw. II
Tablica pamiątkowa
1. Jan Pęckowski 

Rok 2015
Prace konserwatorskie
1. Grobowiec rodziny Bujniewiczów, kw. III
             Stefan, Jakób, Zdzisław, Adam, Andrzej Lubaszek
2. Grób rodziny Czechnickich, kw. V
             Stanisław, Józef, Marja, Antoni, Stanisław
3. Grób rodzinny Jabłońskich, kw. VI
             Teresa z Więckowskich Jabłońska, Maniuś Mieczysławów Jabłońskich, Janina Dmochowska, Julia Nowaczyńska
4. Grób Kalinowskich, kw. I
             Amalia z Hiblów i Wojciech
5. Nagrobek NN, kw. VI
6. Grób rodzinny Schumacherów, kw. I
            Jan, Ludwik, Stefan, Edmund Hoszard
7. Zennermanowa Ludwika z Maliszewskich, kw. I

Rok 2016
Prace konserwatorskie
1. Marylka Kochanowicz, ofiara wojny, kw. X
2. Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia (cmentarz Staromieście)

Rok 2017
Prace konserwatorskie
1. Ernst Freiherr von Falkenstein, kw. II
2. Maria Adamczik, kw. II
3. Grób NN, kw. II

Rok 2018
Prace konserwatorskie
1. Brezan Bronciu, kw. VII
2. Kudelka Aniela, kw. VIII
3. Grób NN (wspólne obramowanie z Kudelka A.), kw. VIII
4. Grobowiec Nieciów, kw. IX
5. Grób NN, kw. VII
Tablica pamiątkowa
1. Szczęsny Morawski

Rok 2019
Prace konserwatorskie
1. Grób rodzinny Dundaczków i Idzińskich, kw. VI
             Wacław Dundaczek, Józef Idziński, Zofia Dundaczkówna, Józefa Idzińska z Jodłowskich,
             Maria Dundaczkowa z Idzińskich, Stanisław Dundaczek
2. Adam Mijakowski, kw. XI

Rok 2020
Prace konserwatorskie
1. Gadomska Helena, dz. VII (cmentarz Pobitno)
2. Grób rodziny Konopków, dz. VIII (cmentarz Pobitno)
             Irena, Karol, Izydor
3. Zofia Pilati z Zarębów Skrzyńskich, kw. VI
4. Grób rodziny Janów Schaitterów, kw. VII
            Jan Jerzy (pochowany w Krakowie), Jerzy (Jerzuś), Maria Sabudowa z Schaitterów (pochowana w Krakowie),
            Krystyna Matysiakowa z Schaitterów (pochowana w Krakowie),
            Jan Stanisław (zginął w obozie Starobielsk w 1940)
5. Józef Szostkiewicz, kw. III
6. Grób rodzinny Sicińskich, kw. III
            Aniela, Wacław
7. Grób rodzinny Teklińskich (cmentarz Słocina)
            Karol, Franciszek
8. Mogiła zbiorowa - grób wojenny, dz. VII (cmentarz Pobitno)

Rok 2021
Prace konserwatorskie
1. Schaitter Ignacy i Gabryela zd. Praschill, kw. VII
2. Schaitter Ludwik, kw. VII
3. Lamplowa Georgine z d. Schaitter, kw. VII
4. Stroka Henryk, kw. X
5. Grób oo. bernardynów, kw. VII
            Jan Duklan Zając, Mikołaj Kaczorowski
6. Tarłowski Aleksander, kw. VIII
Tablica pamiątkowa
1. Steczkowski Stanisław

Rok 2022
Prace konserwatorskie
1.Grób rodzinny Horaków, kw. X (po dewastacji)
            Józef, Matylda zd. Luzak, Edmund, Milada
2. Iranek Elżunia i Zdziś, kw. I
3. Korytowski Ludwik h. Mora, kw. I
4. Łukasiewicz Józef, kw. VI
5. Schaitter Ludwik, kw. VII
6. Zajączkowski Józef, kw. VII