Wiktoria Helwin

Zasłużeni i związani z Rzeszowem i regionem

Stary Cmentarz nigdy nie był cmentarzem zasłużonych, niemniej pochowani tu zostali ludzie, którzy swoją działalnością dla miasta i regionu trwale wpisali się na karty historii. Wymienione poniżej nazwiska (oryginalna pisownia) pochodzą ze zbioru zachowanych inskrypcji cmentarnych (podane herby: pismo proste - w inskrypcjach, pismo pochyłe - wg źródeł).

Adamowski Kazimierz Józef h. Jastrzębiec (1804-1879), kancelista Magistratu, radny m. Rzeszowa,
senior Rady, (kw. VII)

Als Alfons Roderyk (1839-1905), dr praw, adwokat, współzałożyciel (razem z W.A. Zbyszewskim) Koła Prawników w Rzeszowie, członek Izby Adwokackiej w Krakowie i delegat adwokatów rzeszowskiego obwodu do tejże Izby, długoletni radny i zastępca burmistrza m. Rzeszowa, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej i zastępca marszałka, długoletni wiceprezes Towarzystwa Kasynowego, członek rady nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego, przedstawiciel na Rzeszów Towarzystwa Sztuk Pięknych, członek Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Towarzystwa Prządki w Krośnie, członek Towarzystwa Rękodzielników „Gwiazda”
i Towarzystwa Oświaty Ludowej, dyrektor Rzeszowskiej Kasy Oszczędności, współzałożyciel, wiceprezes
i prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i budowniczy gmachu tego Towarzystwa (obecnie Teatr
im. Wandy Siemaszkowej), z własnych środków twórca przytuliska Brata Alberta dla najuboższych, darczyńca księgozbioru dla Miejskiej Biblioteki Naukowej przy Towarzystwie Szkół Ludowych, honorowy obywatel m. Rzeszowa, (kw. VII)

Arvay Edward (1850-1926), drukarz, księgarz, wydawca (w tym „Tygodnika Rzeszowskiego” i „Głosu Rzeszowskiego”), radny m. Rzeszowa, członek Wydziału Kasy Oszczędności, członek Towarzystwa Kasynowego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda”, Towarzystwa Ochrony Zwierząt, prezes Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego „Lutnia”, bibliofil
i pasjonat antyków, (kw. VII)

Arvayowa Klementyna z Schottów (1857-1937), publicystka, tłumaczka z j. niemieckiego, działaczka społeczna, skarbniczka później gospodyni w Schronisku dla Legionistów w Rzeszowie, członkini licznych towarzystw m.in. Towarzystwa Dobroczynności Św. Wincentego a Paulo, Sodalicji Mariańskiej Pań, Polskiego Białego Krzyża, Komitetu Opieki nad Grobami Polskich Bohaterów w Rzeszowie, inicjatorka powołania Związku Niewiast Polskich Katolickich w Rzeszowie, (kw. VII)
Bachmann Tomasz (1826-1873), kościelny parafii farnej, wspomagał powstanie z 1863 r. m.in. poprzez gromadzenie i ukrywanie broni oraz prowadzenie archiwum dokumentów powstańczych w kościele farnym
w Rzeszowie (za głównym ołtarzem), (kw. VII)
Barowiczowie, rodzina ślusarzy, liczne prace na Starym Cmentarzu, (kw. VII)
Barzycki Józef h. Nieczuja (1840-1908), dr medycyny, długoletni lekarz powiatowy, mianowany radca sanitarny ck Namiestnictwa we Lwowie, autor licznych publikacji z zakresu stanu sanitarnego miast galicyjskich (m.in. Szkice statystyczne o śmiertelności w Austrii ze szczególnym uwzględnieniem Galicji
i Lodomerii z lat ośmiu – 1875-1882
, nagrodzona srebrnym medalem na Wystawie Higieniczno-Przyrodniczej we Lwowie w 1888 r.), (kw. V)
Bednarski Józef h. Lubicz, lat 27, zm. 1863 r., żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Beisch Jan (1824-1903), ck dyrektor Biur Pomiarowych Sądu, (kw. V)
Biliński Klemens h. własny (zm. 1918), prof. rzeszowskiego Gimnazjum, (kw. IV)
Bogusławski Justyn h. Prus (1839-1907), ck radca Sądu Krajowego, honorowy obywatel m. Cieszanowa, (kw. II)
Buczek Stanisława (1922- 1944), pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, żołnierz Armii Krajowej, (kw. X)
Bujniewicz Jakób h. Ślepowron (1858-1928) dr medycyny, naczelny lekarz w Powiatowej Kasie Chorych, lekarz sądowy i nadkonsultant Polskich Kolei Państwowych, radny i członek zarządu m. Rzeszowa, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Kasynowego, (kw. III)
Bujniewicz Stefan h. Ślepowron (1889-1928), starosta w Nisku, (kw. III)
Cielecka Joanna h. Zaremba (1812-1901), opiekunka rannych i zmarłych żołnierzy polskich z 1863 r., wielki darczyńca powstania styczniowego, (kw. XI)

Cisoń Władysław (1875-1901), urzędnik Krakowskiego Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń, (kw. VII)
Czerny Henryk Józef (1861-1941), drukarz i księgarz, wydawca periodyków, radny m. Rzeszowa, członek Rzeszowskiego Oddziału Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, ławnik Trybunału Handlowego
w Rzeszowie, członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i Kasynowego, Kółka Literacko-Muzycznego, (kw. V lub VIII)
Czerw Franciszek (1828-1909), prowizor policji we Lwowie, (kw. II)
Dembiński Kaliks h. Rawicz (zm. 1878), dr praw, radca Sądu Obwodowego, (kw. III)
D
reziński Aleksander (1833-1907), długoletni kasjer miejski, główny kasjer w Kasie Oszczędności, radny
i członek zarządu m. Rzeszowa, (kw. XI)
Drzał Jan (1815-1906), ostatni naczelnik gminy Ruska Wieś, (kw. IX)
Dymnicki Feliks ks. (1824-1876), katecheta gimnazjalny, wielki filantrop, budowniczy bursy gimnazjalnej
w Rzeszowie, (kw. VII)
Dzierżyński Teofil (1844-1927), prof. Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, propagator twórczości A. Mickiewicza, radny i członek zarządu m. Rzeszowa, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, (kw. V)

Fabian Jan (1848-1904), inspektor ck Kolei Państwowych, (kw. III)
Filarski Piotr (1805-1896), b. inspektor lasów w dobrach hr. Artura Potockiego w Królestwie Polskim,
(kw. V)
Fosiewicz Józef (1794-1879), właściciel wytwórni narzędzi rolniczych i gospodarczych, żołnierz polski
z 1831 r., członek komisji wojennej na obwód rzeszowski w czasie powstania 1863 r., więzień stanu 1863 r., długoletni radny Rady Miasta Rzeszowa, cechmistrz rzemieślników przemysłowych, (kw. VI)

Gałęzowski Jacenty (1802-1858), twórca fundacji dla podupadłych rodzin chrześcijańskich w Rzeszowie, (kw. X, grób niezachowany)
Gartner Friedrich (1842-1907), mistrz piekarnictwa, cenzor Banku Austro-Węgierskiego, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Rękodzielników „Gwiazda” i Towarzystwa Kasynowego, (kw. X)
Geisler Adam (1832-1870), dr praw, adwokat krajowy, radny, zastępca burmistrza i burmistrz
m. Rzeszowa, radny Rady Powiatowej Rzeszowskiej, właściciel dóbr w Oświęcimiu, honorowy obywatel
m. Rzeszowa, (kw. I)
Głuszkiewicz Józef (1839-1897), prezydent Sądu Obwodowego, honorowy obywatel m. Radomyśla i Jasła, (kw. I)
Grabowski Wincenty h. Zaremba (1850-1896), starszy geometra rządu, (kw. II)
Grudziński Jan Kanty h. Łabędź (1802-1881), oficer powstania z 1831 r., działacz społeczny,
radny m. Rzeszowa, właściciel dóbr Mikosza, (kw. IX)
Gruszka Jan (1810-1891), ks. proboszcz i dziekan rzeszowski, kanonik honorowy przemyski, kapłan jubilat, (kw. VI) 
Haliski Józef (1838-1903), ck radca Sądu Krajowego, (kw. IV)
Hanasiewicz Henryk (1865-1923), adwokat w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie, fundator pięciu fundacji: przytułek pod wezwanie Dzieciątka Jezus, Park Młodzieży Polskiej dla kształcącej się chrześcijańskiej młodzieży polskiej w m. Rzeszowie (obecnie jednostka wojskowa ul Langiewicza), Ogródek Dzieci Maryi (obecnie przychodnia przy ul. Hoffmanowej), Gmach dla celów polskich, niosący sztandar wiedzy i poezji (obecnie ogród jordanowski przy ul. Dąbrowskiego), Dom dla inwalidów wojennych z Rzeszowa i Baligrodu (obecnie zabudowa mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego), donator biednych mieszkańców Rzeszowa
i Baligrodu i remontu kościoła rzymskokatolickiego w Baligrodzie, (kw. IV)
Hibl Edward (1784-1848), aptekarz, pierwszy koncesjonowany właściciel apteki obwodowej, radny
i członek zarządu m. Rzeszowa, senior Wydziału Miejskiego, (kw. I)
Hingler Ignacy (1809-1862), radca Sądu Krajowego, (kw. I)
Holzer Jakób (1811-1893), architekt, członek komisji wojennej na obwód rzeszowski powstania z 1863 r., więzień stanu 1863 r., długoletni radny m. Rzeszowa i członek Zarządu Cmentarnego ds. Starego Cmentarza, (kw. VI)
Hoszard Edmund (1850-1897), sekretarz Sądu Obwodowego, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Kasynowego i Kółka Literacko-Muzycznego, (kw. I)
Jabłoński Ludwik h. Jasieńczyk (1813-1893), podchorąży 10 pułku piechoty liniowej z 1831 r., członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej, właściciel Baryczki, (kw. VII)
Jabłoński Mieczysław h. Jasieńczyk (1848-1896), radca sądowy, (kw. VII)
Jabłoński Stanisław h. Jasieńczyk, 1853-1922, dr medycyny, radny, członek zarządu i długoletni burmistrz m. Rzeszowa, radny Rady Powiatowej Rzeszowskiej i zastępca marszałka, prezes Towarzystwa Rękodzielników „Gwiazda”, dyrektor Kasy Oszczędności, honorowy obywatel m. Rzeszowa, (kw. VII)
Jabłoński Stefan h. Jasieńczyk (1848-1909), dyrektor Kasy Oszczędności, (kw. VII)
Jabłoński Tadeusz h. Jasieńczyk (1847-1924), żołnierz polski z 1863 r. (służył w oddziale
A. Waligórskiego), oficer honwedów, później pułkownik WP, (kw. VII)

Jabłoński Wacław h. Jasieńczyk (1810-1894), porucznik Legii Nadwiślańskiej z 1831 r., długoletni kurator fundacji stypendialnej im. Jana Towarnickiego, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej, właściciel posiadłości dworskich w Hermanowej, (kw. VII)
Jamrozik Tomasz (1840-1888), fryzjer i perukarz, radny m. Rzeszowa, członek Towarzystwa Oświaty Ludowej, (kw. VII)
Jaśkiewicz Feliks h. Sulima (1822-1890), kupiec, długoletni radny i burmistrz m. Rzeszowa, (kw. VIII)
Kaczor Marcin (1812-1897), prof. Gimnazjum, (kw. II)
Kaczorowski Mikołaj h. Jelita (1845-1927), żołnierz polski z 1863 r., o. Zakonu Bernardynów, katecheta Szkół Ludowych, założyciel bursy dla młodzieży szkolnej w Tarnowie, (kw. VII)
Kalinowska Amalia z Hiblów (1834-1894), właścicielka apteki obwodowej, (kw. I)
Kalinowski Wojciech h. Kalinowa (1823-1895), aptekarz, długoletni radny, członek zarządu i 2-krotnie burmistrz m. Rzeszowa, dyrektor Kasy Oszczędności, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej, stały członek Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, (kw. I)
Kalmanowa Ludwika ze Strzeleckich h. Grzymała (zm. 1900), em. nauczycielka szkoły żeńskiej, (kw. II)
Kaniewski Władysław Franciszek h. Nałęcz (1823-1889), notariusz, radny m. Rzeszowa, członek Wydziału Kasy Oszczędności, (kw. I)
Kaniuski Antoni (lat 24, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Karpiński Antoni h. Korab (1831-1892), aptekarz (drugi po E. Hiblu koncesjonowany właściciel),
radny m. Rzeszowa, dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego, cenzor Banku Austro-Węgierskiego, asesor handlowy przy Sądzie Obwodowym, (kw. VII)
Klimek Filip (1834-1881), ck krawiec cyrkularny, (kw. V)
Kluz Antoni (1842-1899), stolarz, żołnierz polski z 1863 r. (służył w oddziale J. Lelewela), radny i członek zarządu m. Rzeszowa, (kw. X)
Komarnicki Karol h. Sas (1816-1886), dr wszech nauk medycznych, radny m. Rzeszowa, członek Kółka Literacko-Muzycznego, (kw. VII)
Korytowski Ludwik h. Mora (1832-1885), adiunkt Sądu Krajowego w Krakowie, naczelnik Sądu Powiatowego w Dąbrowej, radca Sądy Kolegialnego w Tarnowie i Krakowie, prezydent Sądu Obwodowego
w Rzeszowie, honorowy obywatel
m. Dąbrowa, (kw. I)
Kostheim Maksymilian (1841-1890), dr praw, adwokat krajowy, (kw. VI)
Kowalski Marceli h. Wieruszowa (lat 21, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Krauss Kazimierz Aleksander (1847-1896), żołnierz polski z 1863 r., burmistrz m. Baranowa Sandomierskiego, zastępca burmistrza m. Rzeszowa, członek Towarzystwa Rękodzielniczego „Gwiazda”
i zastępca prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, naczelnik Ochotniczej Straży Ogniowej
w Rzeszowie, (kw. VI)
Lewitowicz Franciszek (lat 24, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Lubaszek Andrzej (1833-1891), prezes Sądu Obwodowego, (kw. III)
Łukasiewicz Józef h. Łuk (zm. 1836), żołnierz insurekcji kościuszkowskiej 1794 r., ojciec Ignacego - wynalazcy lampy naftowej, twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego, (kw. VI)
Malec Julian (1855-1900), dr praw, adwokat krajowy, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
i Towarzystwa Szkoły Ludowej, pomysłodawca utworzenia „teatru polskiego miast zachodnich” dla miast Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla, (kw. XI)
Marcinkiewicz Jan (1840-1923) rymarz, żołnierz polski z 1863 r. (walczył w oddziale A. Waligórskiego), więzień stanu 1863 r., długoletni radny i członek zarządu m. Rzeszowa, członek Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w 1914 r., (kw. VII)
Masiewicz Aleksandra, wdowa po żołnierzu z 1831 r., (kw. I)
Masłowski Kazimierz h. Samson (1895-1945), inżynier, (kw. IV)
Medina Antonio (1734-1799), Hiszpan na służbie Habsburgów, starosta cyrkułu rzeszowskiego (tablica epitafijna w kościele św. Trójcy)
Medvey Artur (1842-1908), radca Sądu Obwodowego, radny m. Rzeszowa, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Kasynowego, (kw. V)
Melicher Jan (1783-1840), prefekt rzeszowskiego Gimnazjum, (kw. IV)
Mezera Antoni (1869-1916), długoletni kontroler Kasy Miejskiej, (kw. IV)
Michałowski Franciszek h. Poraj, (zm. 1910), radca budowlany, (kw. V)

Michniewicz Mieczysław h. Lis (1846-1899), adwokat, radca Sądu Krajowego, honorowy obywatel
m. Makowa i Biecza, (kw. VII)
Moreau Stanisław (lat 31, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Mossor Stanisław (1834-1900), radca Sądu Krajowego Wyższego, (kw. VII)
Müllerowa 2°Krausowa Karolina z Tichych (1832-1908), dyrektor Szkoły Ludowej w Rzeszowie, (kw. IX)
Nawojski Piotr (1820-1894), malarz pokojowy, radny m. Rzeszowa (kw. IV)
Nemethy Ludwik Edler (1779-1836), starosta cyrkułu i dyrektor rzeszowskiego Gimnazjum, (kw. I)
Neugebauer Edward (1831-1880), kupiec, długoletni radny, członek zarządu i burmistrz m. Rzeszowa, (kw. IV)
Nieć Ludwik (1850-1908), radca sądu, (kw. IV)
Nieziołowski Jan h. Pobóg (1828-1884), żołnierz polski z 1863 r., urzędnik Rady Powiatowej, (kw. II)
Nowaczyński Konstanty h. Przyjaciel (1866-1927), sędzia Sądu Okręgowego, radny m. Rzeszowa, członek Rady Przybocznej w 1915 r., prezes Klubu Chrześcijańsko-Narodowego w Radzie Miasta, dyrektor Kasy Oszczędności, (kw. VII)
Nowakowski Tomasz Erazm h. Ślepowron (1792-1874), radca Trybunału Szlacheckiego w Tarnowie,
(kw. VII)

Nykiel Ludwik Stanisław (lat 24, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Nykiel Stanisław (lat 33, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)
Oberlender Ignacy i August (ojciec i syn), grób rodzinny poczmistrzów w Rzeszowie, (kw. VII)
Obrecht Jakób (1797-1868), kupiec, radny i członek zarządu m. Rzeszowa, (kw. I)
Opolski Antoni h. Cholewa (1844-1909) rzeźnik, żołnierz polski z 1863 r., radny m. Rzeszowa, członek Wydziału Kasy Oszczędności, przewodniczący Stowarzyszenia Rzeźników, (kw. VII)
Pedenkowski Marceli (1827-1879), dr medycyny, chirurg, długoletni zaprzysiężony lekarz ordynujący
i miejski, lekarz powiatowy, dyrektor rzeszowskiego szpitala, (kw. VIII)
Pelar Jan Andrzej (1822-1894), zasłużony drukarz, księgarz, wydawca, twórca prasy rzeszowskiej („Przegląd Rzeszowski” i „Kurier Rzeszowski”), twórca fundacji dla zubożałych rzemieślników rzeszowskich, długoletni radny i członek zarządu m. Rzeszowa, dyrektor Kasy Oszczędności, cenzor Banku Austro-Węgierskiego, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej, (kw. V)
Pelc Tomasz (1853-1914), dr praw; długoletni sekretarz i radca Wydziału Rady Powiatowej Rzeszowskiej; radny, członek zarządu i zastępca burmistrza m. Rzeszowa; przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego we wrześniu 1914 r.; członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Kasynowego, (kw. IV)
Pieczonka Józef Jakób (1960-1929), starszy radca Skarbu, (kw. IV)
Pik Wojciech (1834-1887), aptekarz, burmistrz m. Krosna, członek Rady Powiatowej Krośnieńskiej, (kw. V)

Pogonowski Jan h. Ogończyk (1823-1897), mianowany notariusz m. Rzeszowa, długoletni radny i 2-krotnie burmistrz m. Rzeszowa, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej i zastępca marszałka, poseł do Sejmu Krajowego, dyrektor Kasy Oszczędności, właściciel dóbr Łopuszka Mała i Janowa, (kw. VII)
Praschill Jan (1826-1889), sekretarz Starostwa w Kałuszu, (kw. VII)
Przyboś Franciszek (1859-1921), starszy radca Skarbu, (kw. II)
Przyboś Stefan (1900-1940), dr, prof. szkół średnich w Samborze i Rzeszowie, (kw. II)

Reichel Florjan (1825-1892), stolarz, radny m. Rzeszowa, zastępca przewodniczącego Połączonych Stowarzyszeń Przemysłowców Budowlano-Murarskich, naczelnik Ochotniczej Straży Ogniowej
w Rzeszowie, (kw. VII)

Rembacz Józef (1820-1897), nauczyciel gimnazjalny, (kw. XI)
Richter Karol Boromeusz h. Richter (1823-1886), inżynier cywilny, budowniczy miejski i opiekun zabytków Rzeszowa, radny m. Rzeszowa, zarządca dóbr Słocina, (kw. I)

Rzepoczyński Marceli (1832-1898), nadkomisarz Straży Skarbowej, (kw. XI)
Sadowski Erazm h. Nałęcz (zm. 1879), komisarz Straży Skarbowej, (kw. VIII)
Sadowski Jan Tomasz h. Nałęcz (zm. 1908), uczestnik powstania 1863 r. w Warszawie, (kw. IX)

Sąsiecki Ludwik (lat 30, zm. 1863 r.), żołnierz polski z 1863 r., (kw. X)

Schaitter Ignacy (1805-1885), kupiec, członek komisji wojennej w czasie powstania 1863 r., więzień stanu 1863 r., długoletni radny i członek zarządu m. Rzeszowa, jego staraniem wybudowano stację kolejową
w Rzeszowie, zarządca Domu Ubogich, nadzorca nad robotami drogowymi w mieście, współzałożyciel
i prezes Komunalnej Kasy Oszczędności (trzeciej w Galicji), członek Towarzystwa Tatrzańskiego
w Krakowie, członek Stowarzyszenia Profesjonalistów i Przemysłowców Królewskiego Miasta Rzeszowa, honorowy członek Ochotniczej Straży Ogniowej w Rzeszowie, w ciągu 40 lat zgromadził imponującą bibliotekę naukową z zakresu nauk przyrodniczych i 23 842 okazy, w tym 1153 ptaków, które stanowiły podstawę naukową zbiorów przyrodniczych Zakładu Naukowo-Wychowawczego (gimnazjum) Ojców Jezuitów w Chyrowie, członek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Zoologiczno-Botanicznego w Wiedniu, honorowy obywatel m. Rzeszowa, (kw. VII)
Schaitter Ludwik (1832-1898), kupiec, członek komisji wojennej w czasie powstania 1863 r., więzień stanu 1863 r., radny i członek zarządu m. Rzeszowa, współzałożyciel i dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności, asesor Sądu Handlowego przy Sądzie Obwodowym w Rzeszowie, właściciel realności, (kw. VII)
Schaitter Tomasz (1778-1838), kupiec, pierwszy z rodu rzeszowskich kupców, (kw. VII)
Schmid Jan (zm. 1897), radca Sądu Krajowego, (kw. V)
Schmid Wiktor (zm. 1911), urzędnik Dyrekcji Skarbowej, kapitan 40 pułku piechoty, (kw. V)
Schott Leon (1822-1902), kupiec, długoletni radny, członek zarządu i burmistrz m. Rzeszowa, członek Rady Powiatowej, naczelny dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego, właściciel realności, honorowy obywatel m. Rzeszowa, (kw. VII)
Schumacher Jan (1829-1892), właściciel ekskluzywnej kawiarni przy ul. Kościuszki, w której swoją siedzibę miało Towarzystwo Kasynowe – centrum życia towarzyskiego XIX-wiecznego Rzeszowa, (kw. I)
Semmler Antoni (1815-1871), budowniczy miejski, architekt cyrkularny w Samborze, (kw. VII)
Serwacki Adam (zm. 1934), aptekarz, (kw. XI)
Siciński Wacław h. Pomian (1841-1905), żołnierz polski z 1863 r., rachmistrz Wydziału Rady Powiatowej Rzeszowskiej, (kw. III)
Siostry Szarytki (Siostry Miłosierdzia w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie), grób zbiorowy, (kw. XI):
          s. Staniszewska Maria (1873-1900), pow. lat 7
          s. Bartoszewska Tekla (1867-1924), pow. lat 32
          s. Królikowska Leokadia (1876-1936), pow. lat 38
          s. Lic Augustyna (1878-1944), pow. lat 44
          s. Kaczmarek Katarzyna (1877-1944), pow. lat 42
          s. Pukas Magdalena (1895-1943), pow. lat 25
Skrzyński Stanisław h. Zaręba (zm. 1891), twórca Straży Ogniowej w Rzeszowie, radca prawny ojców bernardynów w Rzeszowie, radny i zastępca marszałka Rady Powiatowej Rzeszowskiej, właściciel dóbr Staroniwa, (kw. VI)
Sołtysik Franciszek (1847-1921), prof. rzeszowskiego Gimnazjum, (kw. IX)
Soukup Franciszek (zm. 1893), radca Skarbu, (kw. II)
Stachowicz Teodor h. Pomian (1831-1895), sekretarz Sądu Obwodowego, (kw. I)
Stebnicki Ignacy h. Przestrzał (1839-1907), nadkomisarz Straży Skarbu, (kw. X)
Stroka Henryk (1839-1896), podporucznik powstania 1863 r., więzień polityczny, prof. Seminarium Nauczycielskiego, polonista, pisarz, członek Towarzystwa Oświaty Ludowej, Towarzystwa Pedagogicznego, prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, propagator twórczości A. Mickiewicza, (kw. X)
Sumper Adolf Władysław (1857-1925), inżynier mianowany Rady Powiatowej Rzeszowskiej, długoletni radny m. Rzeszowa, członek Ogólnopolskiego Komitetu Rozbudowy Miast, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Kasynowego, (kw. IV)
Sutowicz Julian h. Dołęga (1842-1900), historyk i geograf, nauczyciel w Tarnowie i Złoczowie,
prof. rzeszowskiego Gimnazjum, (kw. VII)
Szaynok Stanisław (1824-1901), zarządca Szpitala Miejskiego, (kw. VII)
Szmydziński Władysław (1825-1888), radca Sądu Krajowego, radny i członek zarządu m. Rzeszowa,
(kw. III)
Szostkiewicz Józef h. Waxman (1813-1878), powstaniec z 1831 r., wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu pełniąc różne funkcje w dobrach: Lubycza, dominium Lipsko, Góra Ropczycka, Kolbuszowa, Grodzisko, klucz Zarzecki, dyktariusz w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie i magistracie, (kw. III)
Tarłowski Aleksander (1813-1883), żołnierz powstania 1831 r. (brał udział w bitwie pod Grochowem, następnie w Legii Nadwiślańskiej w korpusie gen. Samuela Różyckiego), więzień polityczny we Lwowie
(4 lata), generalny kontroler dóbr ordynacji łańcuckiej, (kw. VIII)
Tencza Ewa (1867-1939), długoletnia pielęgniarka i opiekunka chorych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, (kw. XI)
Towarnicki Ambroży h. Sas (1836-1884), dr medycyny, nadkurator Fundacji Towarnickich, dyrektor Kasy Oszczędności, radny i długoletni burmistrz m. Rzeszowa, w 1875 r. powołał komisję byłych burmistrzów jako organ doradczy, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej i zastępca marszałka, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i członek Rady Państwa w Wiedniu, (pochowany w Wiedniu, na kościółku i kw. X tablice pamiątkowe).
Towarnicki Jan h. Sas (1773-1865), dr medycyny, lekarz powiatowy, radny m. Rzeszowa, twórca fundacji budowy zakładów nauczania i wychowania, fundacji stypendialnej, (kw. X)
Trzaskowski Ignacy h. Trzaska (1837-1901), żołnierz polski z 1863 r., urzędnik kolejowy, (kw. X)
Turowicz Franciszek Xawery h. Roch (1823-1907), dyrektor Biur Pomiarowych Sądowych,
radny m. Rzeszowa, (kw. I)
Tustanowski Ignacy h. Sas (1724-1813), radca Sądu Karnego, (kw. XI)
Unsin Rudolf (1825-1883) zegarmistrz, radny i członek zarządu m. Rzeszowa, członek Ochotniczej Straży Ogniowej i Towarzystwa Zaliczkowego, długoletni wydziałowy Kasy Oszczędności,
cenzor Banku Austro-Węgierskiego, (kw. V)
Weres Aleksander (1830-1888) urzędnik miejski, żołnierz Wiosny Ludów na Węgrzech z 1848 r., (kw. VII)
Woll Bernard (1850-1908), inżynier, inspektor ck Kolei Państwowych, radny m. Rzeszowa, (kw. IX)
Zając Jan o.Duklan (1862-1904), gwardian klasztoru Zakonu Ojców Bernardynów (kw. VII)
Zbyszewski Wiktor Adam h. T
opór (1818-1896), jedna z najbardziej zasłużonych postaci i wielki patriota, dr praw, adwokat, komisarz wojenny obwodu rzeszowskiego powstania z 1863 r., więzień stanu 1863 r., syndyk i radca prawny m. Rzeszowa, długoletni radny i burmistrz m. Rzeszowa, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu, współzałożyciel (razem z Roderykiem Alsem) Koła Prawników w Rzeszowie, członek Izby Adwokackiej i przewodniczący Izby Adwokackiej w Krakowie, założyciel i członek Rady Nadzorczej Garbarni Miejskiej, współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przewodniczący Wydziału Okręgowego Towarzystw Sokolich, organizator i przewodniczący Koła Towarzystwa Szkół Ludowych w Rzeszowie, prezes Towarzystwa Kasynowego i Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Powstańców z 1863 r., a także Komitetów Budowy Pomników Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki, współzałożyciel „Kuriera Rzeszowskiego”, honorowy obywatel m. Rzeszowa, (kw. VII) 
Zembaty Adam (1848-1892), dyrektor Garbarni Miejskiej w Rzeszowie, (kw. II)
Żurowski Jan Antoni h. Leliwa (1877-1941), inż., dyrektor Gazowni i Elektrowni w Rzeszowie, (kw. IX)

Także: Wiktoria Helwin, Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1909, Rzeszów 2002; Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne, s. 20-31, (w 540. rocznicę utworzenia najstarszej rzeszowskiej fundacji szpitalnej - 1469, oraz w 100. rocznicę zamknięcia Starego Cmentarza dla celów grzebalnych - 1909, Rzeszów 2009)